Vsebina vodenih ogledov v Vrtu

Vodenje po Vrtu je prilagojeno starostni strukturi skupine in zanimanju oz. strokovnosti obiskovalcev.

Vodeni ogledi za vrtce vsebujejo:

  • Kratko razlaga o Vrtu in zeliščih.
  • Predstavitev 5-ih zelišč.
  • Občutenje zelišč z vsemi čutili (vonj, okus, vid, tip).

Šolajoča mladina (osnovna šola, dijaki, študentje) in odrasli ima vključeno:

  • Razlago o vsebini in postavitvi Vrta.
  • Glavne značilnosti posameznih zelišč (število je prilagojeno).
  • Ogled oglednega dela in poskusnega dela.

Specifične skupine (društva zeliščarjev, študentje farmacije):

  • Poglobljena predstavitev želenih vsebin.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2022 Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin vse pravice pridržane. | Piškotki